WWW.KNIGA.SELUK.RU

- , , , ,

 

5 -F. 'l'JII'R

Wl J! IIEPEPAO'l'".t\E (};JIJI

OJIEHO I' N (:. 03)

I:: A:mJI J

54!.64:547(462+258.!!):678.0!

J ~- F

.JJ1Uif

( ~ 02.00.06 )

www.sp-department.ru

rr ~ ! .

:

R, .. , ~r.~ JI R, .. R, .. :

'!' - r ()

..,1( " c1z-c~987r. I4 r ~IO.05.0I n : r., .JI,29.

370025,

nil 66Jt : s s. "~" ~ I987.

l r ..m www.sp-department.ru

Alt'l'YSJ!noc n. Jir rt~ oJIert~ . .m J J!:

Ji Ji r.

nJI- r a6oJIUIYII JI'r r f! , , JI n Ji Jil RCJio, R 6 s 6 .1..

6i ur f!, 'l', .'rt .1 Ji r i 6'J..u it Ji RJI JI, nJI Ji n: 'l'S.

:JI pa6o'rt Jr , Ji RJI r- Ji Ji : 6 6 r Ji:, 6Ji - .

6 JI Jil 6 nJI r JIJiJJJi it. : .

6. R :- ~~ - . r, Ji , JI:JI : lr :r JI wr r- D.

r :

- r- www.sp-department.ru .wr :w ~.. ;t wr;

- n~ .

;

- - 6 n;

- - . ;

- I ;

. n n , ; , n . Jr. n- tJm n f JI 1. . . - In-5i .

~. . ., tt ;t n n J.l'l .mt; . 6-.: n cono~1epa 6.: . . r,mmt ,-..f.; HOKOT01JH9 t1}HC'l'8I!If'l'M.'i Cl!J-ITH~ !!' .'1: iHX MC'!f(~JIOD if COflOJIMAwww.sp-department.ru 6.,; .s nOJIepw rJi.

!g'98J! r. , aJJIOca~D~JJJ~;~t~Ueora pna. ~ .R wi::vr . JJr; 6, -6u8IIJIJIڭ . 6rWiJI,'Ji MaJieiiiiO:u r. RJU ~ 6!\I) 'l' . 111t6 JI ..JIJi. .1U1 JIJi; 81111 Jm .: SJI, 6 8'1'116 oJIepJUI4 JJ.

ApoCS8RR vng, : JI 6. (r.,6,I978r.), - S r rl " (r.r,JI,!900r.), , l 111 u npo6JJee " JI" (r, r,1,!985r.), " Sn" (r,, S,!985r.), d J Ji.:.J (, S, 6. (r.r, , 6~ . , It . r9:I n .

JI. JI .-() 6 r "11t nu onoaoco,e'(JUIIIX \}ut' w ' iiIIJiow wu. n CIIOIIcmsax 8 IU88 OJJOOCO8P'lt8DIX tiOOW'()OB OJIIN8ti08t t'U .

r &I!'l' 8&'l''1' t' w . te'f0,1UIIOI r u&u'1'81'18t'8 rownonue BIIIIUQI!I'l8'10U C'I')OJJou. n811'1' u Ji -118 WUf u, Jr m~n.t II, 8 '1''()08 JJ01'88 u'1'8{)8 IIX 0J810'1' JJ8 nW'l'U JJ8N pwalllll)lt u-Ji u nu,1UJUIUUCWttUue't'apa'l'o. ~ U1118-1 u '\8'fI ult ~) 8 QIIUD.11u r ue'l'Up.II'OB JJo Bbllllf.wv -'l'r &'l'. u ye Jre!'CJI 8WRJiem nn 18 ur. Jr u'l'I) uJJ'l' II&u u U rpynna w.- Ji n.

J18!8 J JJ nJW 'l' u 'l'D , ny'l'e r n 'l' r 1J1~ u .

IlpeJr,e u 8'1' .

'! 'l'.'l' 'l' . .

C'l'pY1t'l'yp8 u - : 11'1' n'!t)l. ~ 8'!'~" , n.IIHA MCC.IeYeiOIIC O:JIJJI)'l'CR OJIOCII 630 ( S11- ) 1018I' u . .r w, 0'1'CY'fCTIIIe xaput'l'8Po OJIOCU OrJIOJit8IUI ~ .t JI rpyimw ( 17- JI n'l' D ) . , r .Jl.

J~ J1 ur 'l'JI OJioa afe't'l' JI~ J& =() 1560 ( !-$11 ) 1585 - -"9 - Sn JJDr 4 JI1 8 - -nn.

- '!''!' .!' 7f1.111 r'I' n-nr 'l' ( :1 CHs- s"..I,5) D HOpNUHIII . ::J (52,0-54,0) AIUI ,- Slr.u . '1' nr8D a'l'OW& .

. COOC'I'aJieII .r ( 0 ) JCBaPYIJOJIOI'O n () JUI .Jl. ., '1' n n rr UJI8JI8'ru Jta.uwle'f O'l' c 1,20 I,? / O'l' I,I5 4,29 '81/, Jir rr 81 , 81188810108 e,pyno.llblUII Jt J1 -'l'.

o.vo.wa llle'I'IIJI'l'JlKeoa 8 2-36 8 ~81111 'I'JI& II&JUI CJIO'l'bl () 8J1 'l' Ji Ji, r .~ UI8C!'II!'UII u n0.111U18. uu81t11U,101gu8 )'11811188'1'S ( 1, 5110-5 n./. .PPI 3 0,45.10-5 tiOlf/JI.c, 4g-8r).

.ll t ' 8t.I Jir , 8811 IIJIIIe C!'alwi88IID 'I' u8 ul nw R 8t.~~~.r.8 ii .UIOUIC~'l'apJia'I'OB . D'l', 'l' II n , i.Il . r , -nn JI: JJ. . u (fl-) n (323-343 n 2,5-I,. , r n ~ 9,6 ~/.

. n r n 'l' ., n 'li = , 45 I0-5 - 1, 1? 10- .J1.-I = 0,16-0,34 / ( m ), V" = ,451-5oJJ.JS.c- 1 = 1,2110-3 - 1,910-3 / coctt ), 'I'&JUIDT =1,18 n =0,53.

~ (2,15.10- - 2,?610-3 - w. (333-35, =59, w/oJib.

~ r.tJ oiUio n . ' 'iJ:

1.2. - ~ n0188. U8UC'f8JIJIIU88'fup1Ua'f08 UeiiOIIII 8rii. 'I' -l n18 ~--.r 'I'JI'I'JI.~r 1118J1 r. (IIA) .tti u D ~ 'I'D 888. . 'fu 1118 cnocoOC'flio w ~ Qrs ~ . '!~t '-,, 'l' ~.-~ cor.;oJIY.lotepo :~:~~ ns. 0111 ... W:) C:iC)iepon JCJ:,T .i:$ .I! JC '!'!'!:!N. m!.-'l'r,ema, a.xo:JJ:J! ~.:ir. x:o\~'l';J"ti'l' ..m:~;tv.:

~ nsl'::;t'1 J.'h!t: JD ro ero ~ -::11r:1 pea.:;i(l!i::.::: ~1~t1' v JI4 w. II onpee JI'l' ~ (~) n I 11JD18s ., ~r n . 13 ' f!.-n ' ltx n I"." ( ~t r ~ l\r. n), tro'l"l)pX J w - ~ :

..'l' oJIMif; .+. n .m r.:, n oIIJiec n U'~' o'l'trome.IO w.,... :

~iWY. nJi !ia Ji , n. .rl 'J., t Ji . 'I{n ( 111.) ( tt ) : I,45 = , 54.

~ . ( 1 ), ~. .'I'I' !lJI ( '/}- = 0,83 Io-\ I. 7. -5 ' ;., ...) ./..

it i 'Ji, JJJ w. ~~~! perov.mm , nJi, r- J.W, -,.-.,.~,., .:.:6 1\!'I:( ~ 1I:

.:.5i:;;(:.t~. J~I . R!tl.lectr:

:.;;; :;;

i1}~- i; ?-;;iS1'011I, .If0."1' .J! 1~- !'. OQit!JTh:!3pfi.lJ!J:i~.i-ؕ l:l~~'fillt\Ji 8'18t1 JIR (i I'pJl'U'JI J18'.t' C'l'pJ!i~'i':.rp !:! I'' 920 995 - 1 . _(I . : t~'l'&lJUL:..

liIX I'pym!.

N ~ OpE\I!eJUI r~ &W'l' . :

-~80J *t, / n 'feupoc'I'ON ~ 8 I, I JJ./1/uo.n {) wu n 'l'!l 8 "' 9,6 )k/,JI rnn, w; 'I:'l' NJi-r , r . 'l' no O'l'O!ert~m ut'() "'JJJi3C.~;

'lil: cywsprrx !'!'"'Qr t.roNo: ~-J..

\!wr. .

~ 7 ~ -~ n ~ ~ R n - :. nOJJyeoro 17 12 . ., ,. r -38I n . .JI'&'l' OBOJIRD'l' J)'l', 'l' .JI JiJI'. n .r n, nJi Ji .

I.. nJr - tJr 1.3.1. --. ~ - - n :1 ll!' Jt& () ., -n n n nr Ji 5?5 - 1 'fDJ& n 'l'n , -t e'l'oR !' ~- Sn oJiee oJiac'I' ( 0,8'7 .. 0,82 ..

JU1 ero ).

~ n nn ~r 88 . u ~~ .

f - N - wu- ( (1 0,1-0,5 /) ( \jvu) 0,3-0,6710-3 /), - nocommoR .. 0,3 .. 0,48103 w/ - ( - - (), - , - - 1: I. - -~m :

it 0,029:,0, w cc'feNe wr - II - -r - n IUI8JI ...

r ( (- -) - '{)88JI 2 :

n ~ - n-w 'f - nq - - : ~ / . ur IUIJiecoro tI,yJIC'f8IOUI r-\Y'fap&'f& - Cllf,8'feJJC'fsy8'1' u -n JI .l u 'f'f, 'l' .1 m..'f 1 'l'rr .mm 11--'fU'1'8.I.V'f&&'f 88'1'8 q s 1 57 / 4 t WA/c. r nooreparae'l u ; r!' uaxpoOJJeyJiax J!I& g;.l-.

. l( n'l'r'l' 'i'aiO:te 440 r KOH,ir nJitm :J, '!"t n r opoYJC'l'& u ~n 4?. 3% 'f.I'$.

1i8 t.JWJ n $ '!'&Nl19paypax ~ :: r. !t)~~/NO.I.

rt~;,,,.,.ri0.\!.Y B:.iJUIO,IJ_,~C'!'B"'JC ;;'.('i'Ui'X'b.,;o;::'.E':I-:ooOpa;:tOBI'\..ii !;:,!'~;.;i~J!-~ ' ;::'I'";~ ~:"' ;.~~t. n" ~tI) w.r 'l' 2/w.

'!''1'9 n w n- wm nw tttr - - :

11"'r ~ 0, &-&'l' tI 8N'l' .'l 81W 'l' BI\IIO, '1' n V coc'l'&By r ~ r 6'l't8ȕ nr 'l' 'l' { n nm \..~2/211 J poc'la ~n 'l' n- w: Krc1r 4,2.

n! n'!' n- . nws 1 ) {2) i) I!! tl'l' tR t n.

, '1' nv . nr ~ n , m -\ii -r'l' ( fu..lf 5,67).

1.3.2. G --rn n 11 C'l'lf(:IOOM () n J׭ :l.! , v 5: : (60-?0%) ,,.) : \ = 0,59.),015 "z = 0,46J:

.,vi ( i-), = 0,630,02 ~= 0,49j:O,OI5 ( "-'l'ur).

::~' n:' ~: 'rl~iie'' ~ f:')! t.:..":"''' "'".! 111.':\:: tf' r..: v;.,r-r:

u u'l - .

~ 7l ~ n '1'&11 ( llj.. 0,5 ./ (] , '7610-3 - 2,2810-3 tm/, .1.fV- tf/l tgfl"- tgfA] .u n orowe paw (ltl) IOUII&'lOPJ (tt ):ltt. 1,1 ".. 0,5.

u 'f w '!' 'l': 1i WUC 8X81011.JIOW 'I'118 IICXOJIX WOHOWepo.

a&eC'l'lllll u'f CIIDt'l'X n.w.ta~apiUia'fO - ,11 r.IKOJieJI ( w) C'fiiPOJIOW 'fu .w '!'w ,DJ-, r 'f pac'ropiDIOro coOJIIUiepa JJC'fPYJC'l')'pbl, no io.ta npeuo.&QIOI'f, oo.uJa C'f n n J& ~ ,. u.

ottepreIIew u'l'.'f ww n or,y'f 'f 8118 . . r. w t'& r.111& .110118 oo.uJf-C 'f .I COC'1'&8JIIIe'1' r 'I' D KHCJIO'l'oro n ea Jtpuool CJIO'I'Ial C'f (2:1).

-8'I'8 D'l' rJI& JI OJIJID'I'CII xapaep IUie . norJIOIII8fiJI JI I?IO, 1420, 1240, 930 - 'f'f -ntt r t' 3 - 15, ~.

lloiio r'f, n6 N'fr w JI n , u ~- r ,.... "'-' . J! &'l' I f '!':.

!hf-nn ( ) wfllft.T WP"'I'(\ (H!Il.II!"Jtl"oopA()~!Ui r.t -r1!r.~ ~ 88811110t' I'()& 88JJ v.r I'l' ~t\.- ~~ 8')& Ot.

~ noOJJJie'!' noura, rr'l' '8J1V1118'f w Nv ~vt, .. v 8'fO'IIOV OJJ088 JJJ. l'.

'()88'f8 JI'1'88I' 8188 KOVJI8KC8 II. .Ot 8 '()8ȭ UJ.W8 - '()OC'fa n mJJ CICO'()OC'I' conoJI v- v ~ wrr t'f ( U 7 [U) ) '8 axOIIJi 36,7.

JJ'l' n { qan leiN,YIIIec'l'eo no "v" v.

J1Y'l' nr nJt JJ- DJ n- Jrwu'f ~ n .

n~ n nr ' )J m'l' wpcoro ~ " (r.r), ur, r rr -.: (r.) ll "J'l'" ru . (r. Cyu:ra'l').

'!'m ~ n .

,i.l,n - 11111r r no n. ( I) wc r.Ji , n '!'lt' ~ r !i.'{'l'!! 'l'J!. !19 J rf"'I:: :~ ~.

II 8 IO,II.OD'l'eJIOC'l JI" etlf0,11.8 88J18 8J18Ir 18 443 4?3 .

'1'8J18, '1' . J108001'88I",11.8'1'81JJ8'1' '!' npo,ll.ll'l' &u'!'I( YJIY'III8RD ero - coltC'l -m , '!'JJ-u tDJ~u u JIII'Np&'I'Jt)e Ji\)1'8 C'l&JJIJ88fDpaII (.. u'!' ,IUIUIOf.I8UJIJil'IIIIAJIC'laau.

s, '1' .11 aaoniI l) CJ18'1'0C'l8CSa'I'O\)OM 118J1118'1'CII,uy'!'JJC'l8JIII08 ,!U108 ,v.{88 ero I, 0%; )'U81188 NJU UI' 8ut''f8 aJ!t88'1'CII 88'1' 'l8.I1111118 8'l''l.U'1'8118'1'81JJ.

\)88J.I'I'8'1'bl OBOJUIII'f 4JUIImrr, '1'0,11.8'1'8.,V.q11U18'1' .lm',11.0'l8'1'0 BCOKOit C'1'8iUIpyl!lll81t 8'r'1' Cflll' t\ 'l u 'l& "t,II.JIJI n.

"' noJJara'l', '1' 'l U&\)u oc 'l' .11 Jie n e\)OJI'I'OC'l' WUJ- par W'fOB 'l 8'1'11 \), &'l'l', 'l'r 'l'-'l'.

'l'Oit $ܻ r- -~ ,v.. r'l'- nyl'eu ~ n- c'I'\)OJia -'f u ,. ocyecTJIIIJI t.~Scce 4 . fipo,IIY1( . -.u .r 'l t.te'l'aono.

I!-r () -.ru1'- r () '1'8-u .11 - JIJ.8 . - u ~ - IOBIID8H8U 8t OJIOB8 ( 1,2-8,~) , - - - - .. q - 1'0 r - none-pe.rv:

r~!'l.

t 88,1t 'l'Ut JJ JJ1'8 -JI8'1'W ...11 !' 8'1' v OBJaeIIII C'I'OihcoC'r T8pi()OKCJIW1'8JIO 8'f1 OJIC'I'NpOJ18.

CoOJIIN8\) 'l'JI'r8J'8'1'8J'J188. C-'f'PY'I'JIC'l'aJnii OJIIN8tl& II- 1'8&'fJI'II'1'&, ..... - ..,... u 'l', 11'1'0 ero 'r& IIX, 'l', yeJIII'I' '1'8'"''l'U'1' 8,J181'08 '1'JIJ8~ ~~~UN i'8'l', ' r - ~ r n~ - u -1JJ8~ .

Onrrwe navr - ~ r u t183JIIN - 000'1'88 I JI C.IIWIJIII8 8'l': COJI)JIW\) --, 'I'ru, 'l', 'f, \)8 8J1.

wr nt mR mr - napaue-pw, n 'l'i'l' n un .

'l' 'l' r nr '1'8 r.n D :

, (.l \ ), urr n n rr 'l' .

WIJi 'l'u 'l'-II (n n II ru), r ( n r fl) .

, n , '.JJ-37 w 19-21 w. r 23-27 w n 20-23 t~ ~ n .

u uR 'fuR 'fI .Q'18 Ce'fOC'fOJtOC'fit J1 JI8 'f .r..11 .r notCpbl'rA.

2.3. 'f.... JIt JII .tI &U~ f 8'f'f81J n .tr conoJII088p ~ 'lu'l' (OCJJ,U) 'f coc'faw u D0'1'0811 DOpll'l'lll.

.r u OJrYUII rr iWIR .111t ooJI)I !''f.I'f.ItU'f JI 011 : (conoJDOiep OCJJ,U-CU) .tr conOJDOiepa oo.liJI wJ r. ru'f (!J.) - conoJIep --Fl. .

n.u nJI ~- G- D. 'f 'f&D ,1J,JUI &D u.

J "r" 'fu J~R n.t -- I0-15%.

~ JiR - Ji. &D t'f. ~ - r, 'f 'f811 u.

n n J ;;... t n JI. n ; n n n ~ - n ~ Ji : n r - Ji. n .

- 21 '!'~ C'l''PY'l'Yl?ie un'1'8JW1U'1'&1)J18'1' 'f JJ nu ; uN -, - u cnelt'ftiOctcon mJi, 8U lf8JIJI'!'8u'1'8'J18'!'8 '!' WJ.8-8U II 8'l'JIV 0'1'JI88 JJ'I' W6'1'.

Ji, '!' .nu ur wr u WJ.ȭ um; ru.8'1'81)JI8'1' '!' J8 u mu r'()I coepllt8'f - , n CT'PYX'l'Y'Pble parue'!'W. 3. , 'f $ u '811111 Ji'l'.uJi 'l' ~- , , ,L- n u n. , u n~ - - \)81"N8fl'l'OB n.

~ ~rn .7&14 ~ ; n, n u ! u n I n ,lt 'l''J' n n ~- wn n 'f tJ t.; , 'l n, n9 ~1, ~ 'f' 5. n 'I'm!I t.t n n m:

~t ~u~ n~~ n;

) r, '1' ~r nr - 'l'~ 'l{)Ji'l't parue'l'au u~u , ru r'1''1'~JJ'l' ur r~ rw ~ 'l' '!' 'l' 'l' n n'!' u~ 'l' n ~ u ;

) '1'0 'l' n ~, 'l''l' '!'~ nuu ua'l'epaau.

u&'l' 'l' n ~~ I. D .. n'8JJ 'l U- II8JI&'l''l8. 'l- n'l' ., r.: ,I9?8, .I,c.I84-I83.

2. .., .., . . r n ()N&'l'.11'1'. - . " n 'l' nn wu 'l". : &, 19'79, c.?9-8I.

. .., .., D .. ~ n . - i " ~r " (r.Qyurar,I 1980r.), :

u, 1980, c.II.

4. D . ., . ., ~ nnu r '!'. - .

! n'!', u "I.u' n'" (r.r, 1965r.). ur, ~ )8;), n.tu ~. . u .., .., .., .. u nv ~-u D .., t .. u r- n.u . . n n.f m.f (axy,II-13 s. I986r.), D .., .., .., .., ..

r -n .~ r8!8 r- cononuet. . - n.f ~ (, s. 198r.), D .., u ..,.u- .. - n v. . n. I986r.), : , 1986, . 99.

II. u .., .., D .., .. t.t~t t ~ Jtn --~ tm.

:

, - 2009 . : , 2009. 156 . - - . . 02.09.2009 . . . 9,75 .. 1000 . _ ...

: : : , .17 : : : - : : - :...

21 1971 - 25 1971 , , 1. , , ...

A Distr. GENERAL A/HRC/WG.6/5/MCO/3 19 February 2009 RUSSIAN Original: ENGLISH/FRENCH , 4-15 2009 , 15 c) 5/ * 1, ...

Skeleton 2014 XXII XI 2014 Skeleton . , . ...

, 438 http://zzl.lib.ru : ; ; 1966 XIX (1839-1906). . 5 . 7 . (18391862) 21 I. . 21 II. 32 III. 71 IV....

1 : .. . , 2009 2011, 858 ., . 21, .41, . 293 . ISBN 978-5-9901951-1-0; http://serg.fedosin.ru/kn.htm ; . . , ...

1 .. 4 . . 6 . ..27 . , ..45 .64 ..65 . .. 66 , ...

621.4 759 . . , AnyLogic 7 - 2014 681.142.1.001.57 681.142.33 . . : , AnyLogic7:. .: , 2014. 432 . , ,...

+ ( : ) ( 1-14) 1.2 . 2013 1 , (1-14) : : 1, 2, 3, , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : ! - 560 - ...

K BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY 2009. LXXXIX- . 1 TOME LXXXIX - N 1 YEAR 2009 UDC 911.2:380.8(23)(497.11) Ȏ1 Ȏ Ȏ - Σ EKO : . ...

, , 2006., ISBN 5-9718-0078-7 17 . 1959 . . , . ...

2 . HTTP://WWW.PROV-TELEGRAF.RU E-MAIL: TELEGRAF2004@INBOX.RU ./ 8 (8452) 26-46-18 , ! 13.12 19.12 48 (329) 7 2010 . 7 , . . . 3 . 2...

01 [029] / 2013 [02] , , . 2012 . , , . , , , , , , , .. YAUZA STORE...

-, . , . , , 10 . , , . , : ? : , , . ...

. , , , - . . : - . ! ...

FALP/6-WP/7 13/4/10 1014 2010 5 . SARPS 9, , , SARPS 9 . ( ) 2009 A (H1N1)....

, 4 OCR by Ustas; Readcheck by Ooddhttp://lib.aldebaran.ru . 25 : / . . . : ; ; 2002 ISBN 5-94278-311- : DanielPennac, Monsieur Malaussene : . , . I. ...

5 5 6 1. 9 1.1. 9 1.2. 11 1.3. 17 1.4. - 21 1.5. - 27 1.5.1. - 27 1.5.2. - 29 1.5.2. ...

EIBC #2 2012 : , , . : (), (), (). . . .. ...


 
<<     |    
2014 www.kniga.seluk.ru - - , , , ,

, .
, , , , 1-2 .